འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།
རུས་མིང་། ས་གནས་སམ་སློབ་གྲྭ།
བསོད་ནམས་བཟང་མོ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
པ་སངས་སྒྲོལ་མ། ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ།
བདེ་ཆེན་དབང་མོ། སམ་བྷོཊ་ཅོན་ཏ་ར།
འཛིན་རིམ་བདུན་པ།
བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཟང་། རྭ་སྤུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ།
བསྟན་འཛིན་རིག་སྒྲོལ། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ།
འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ།
ཚུལ་ཁྲིམས་སྒྲོལ་མ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་རིམ་དགུ་པ།
བསྟན་འཛིན། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
སྒྲོལ་མ་ལྷ་མོ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
བྱམས་པ་དབང་ཕྱུག སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་རིམ་བཅུ་པ།
ཚེ་བཟང་། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ།
ཀླུ་རྒྱལ་དོན་གྲུབ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
བདུད་འདུལ་མཚོ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག
བྱམས་པ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
ཚེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
ཤ་བོ་རྡོ་རྗེ། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས།
ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ།
ཚེ་རིང་ནོར་བུ། སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ།

 

Menu