ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་དང་དྲུང་ཆེ།

 

 

ཤེས་རིག་བཀའ་བློན།

ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ།
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ།

འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།

ལས་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ།

 

 

དྲུང་འཕར།

ཚེ་སྒྲུབ་བསྟན་འཕེལ།
དྲུང་གཞོན།

བྱམས་པ་ལྷ་སྐྱིད།
རྒན་དྲུང་།

བློ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར།
གཞོན་དྲུང་།

མེ་ཏོག
ལས་བྱ་ཡིག་གད།

ཀརྨ་བསྟན་པ་དབང་ཕྱུག
ལས་བྱ་ཁ་ལོ་བ།

བསྟན་འཛིན་ཀུན་དགའ།
ལས་བྱ་ཡིག་གད།

འཆར་འགོད་ཚན་པ།

བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས།
དྲུང་གཞོན།
 རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
ལས་དྲུང་།
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།
སྡེ་འགན།

རྩིས་ཀྱི་ཚན་པ།

ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
དྲུང་གཞོན།

དབང་རྒྱལ་བླ་མ།
དྲུང་གཞོན།

བསྟན་འཛིན་ཆོས་བཟང་།
དྲུང་ལས།

སྐལ་བཟང་མཆོག་པ།
སྡེ་འགན།

ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།

དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ།

བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།
ཟུང་དྲུང་།
(དེང་སྲོལ་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས)
རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕེལ།
དྲུང་གཞོན།
བསོད་ནམས་གངས་བཟང་།
སྡེ་འགན།
ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད།
སྡེ་འགན།
 

 

དྲུང་ལས།

བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།
དྲུང་ལས།
བསྟན་འཛིན་ཚེ་དགའ།
ལས་དོ།

སྲོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ།

དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ།
དྲུང་ལས།

བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྐྱིད།
ལས་དྲུང་།

མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་པ།

སྒྲོལ་དཀར་དབང་མོ།
དྲུང་འཕར།
(འགན་འཛིན།)

འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ།
དྲུང་གཞོན།
(ཕྱོགས་བཞུགས)

བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒྲོན།
དྲུང་གཞོན།

ཆོས་ལྡན།
དྲུང་ལས།
བསྟན་འཛིན་རིག་ལྡན།
སྡེ་འགན།

ཐ་སྙད་ཚན་པ།

ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།
དྲུང་གཞོན།
(འགན་འཛིན།)

 འཕྲིན་ལས།
སྡེ་འགན།

བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།
སྡེ་འགན།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།
སྡེ་འགན།

སློབ་ཡོན་སྡེ་ཚན།

སློབ་འཇུག་དང་སློབ་ཡོན་ཚན་པ།

བསོད་ནམས་བཟང་མོ།
ཟུང་དྲུང་།
(འགན་འཛིན)

བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
དྲུང་ལས།

ཟླ་བ།
སྡེ་འགན།

མཐོ་སློབ་ཚན་པ།

དྲུང་ལས།

བློ་བཟང་དར་རྒྱས།
ལས་དོ།

སྡེ་འགན།

སངས་རྒྱས་ལྷ་སྒྲོན།
སྡེ་འགན།

བློ་གྲོས་རབ་གསལ།
ལས་དྲུང་།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
ལས་དྲུང་།

ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས།

འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ།

བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
ཟུང་དྲུང་།
(ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན།)

བསྟན་འཛིན་པདྨ།
ཟུང་དྲུང་།

བསྟན་འཛིན་བསམ་གྲུབ།
དྲུང་ལས།

 

 

 

ལས་དོ།

ཀརྨ་བདེ་སྐྱིད།
ལས་དྲུང་།

རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།
སྡེ་འགན།

ཆོས་ཉིད་སྒྲོལ་མ།
ལས་དྲུང་།

བོད་ཡིག་ཚན་པ།

 

 

དྲུང་གཞོན།

དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།
དྲུང་གཞོན།

བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།
དྲུང་ལས།

 

 

སྡེ་འགན།

བོད་སྒྱུར་ཚན་པ།

 

 

སྡེ་འགན།

བསྟན་འཛིན་ཚེ་འཕེལ།
སྡེ་འགན།
ཚེ་རིང་དཔལ་འཛོམས།
སྡེ་འགན།
 

 

སྡེ་འགན།

Menu