ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་དང་དྲུང་ཆེ།

 

ཤེས་རིག་བཀའ་བློན།
ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ།

Jigme Namgyalཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ།
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ།

འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།

ལས་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
དྲུང་འཕར།
(སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན།)

ཚེ་སྒྲུབ་བསྟན་འཕེལ།
དྲུང་གཞོན།

 

བྱམས་པ་ལྷ་སྐྱིད།
ལས་དྲུང་།

བློ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར།
ལས་དྲུང་།

བློ་བཟང་སྒྲོལ་མ།
གཞོན་དྲུང་།

མེ་ཏོག
ལས་བྱ་ཡིག་གད།

ཀརྨ་བསྟན་པ་དབང་ཕྱུག
ལས་བྱ་ཁ་ལོ་བ།
བསྟན་འཛིན་ཀུན་དགའ།
ལས་བྱ་ཡིག་གད།

འཆར་འགོད་ཚན་པ།

དྲུང་གཞོན།  རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
ལས་དྲུང་།
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།
ལས་དྲུང་།

རྩིས་ཁང་ཚན་པ།

ཚེ་རིང་སྒོལ་མ།
ཟུང་དྲུང་།
(ཚན་པའི་འགན་འཛིན།)

དྲུང་གཞོན།

དྲུང་ལས།

སྐལ་བཟང་མཆོག་པ།
སྡེ་འགན།

ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན།

དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ།

བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།
དྲུང་འཕར།
(དེང་སྲོལ་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས)
རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས།
དྲུང་ལས།
(ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན།)
ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད།
སྡེ་འགན།
བསོད་ནམས་གངས་བཟང་།
ལས་དོ།

སྲོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ།

དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ།
དྲུང་གཞོན།
(བོད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན།)

བསྟན་འཛིན་ཚེ་དགའ།
ལས་དྲུང་།

མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཚན་པ།

སྒྲོལ་དཀར་དབང་མོ།
དྲུང་འཕར།
(ཚན་པའི་འགན་འཛིན།)

འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ།
ཟུང་དྲུང་།
(ཕྱོགས་བཞུགས)

བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒྲོན།
དྲུང་གཞོན།
(དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན།)

ཆོས་ལྡན།
དྲུང་ལས།
བསྟན་འཛིན་རིག་ལྡན།
སྡེ་འགན།

བརྡ་ཆད་ཚན་པ།

ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།
དྲུང་གཞོན།
(ཚན་པའི་འགན་འཛིན།)

 འཕྲིན་ལས།
སྡེ་འགན།

བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།
སྡེ་འགན།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།
སྡེ་འགན།

གཞི་རིམ་སློབ་འཇུག་དང་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་སྡེ་ཚན།

གཞི་རིམ་སློབ་འཇུག་ཚན་པ།

བསོད་ནམས་བཟང་མོ།
ཟུང་དྲུང་།
(སློབ་ཡོན་སློབ་འཇུག་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས།)

བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
དྲུང་ལས།

ཟླ་བ།
སྡེ་འགན།

མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་ཚན་པ།

བློ་བཟང་དར་རྒྱས།
ལས་དོ།

བློ་གྲོས་རབ་གསལ།
ལས་དོ།

བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
ལས་དྲུང་།

ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས།

འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ།

བསྟན་འཛིན་པདྨ།
ཟུང་དྲུང་།
(ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན།)

བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
ཟུང་དྲུང་།
བསྟན་འཛིན་བསམ་གྲུབ།
དྲུང་ལས།
 

 

 

ལས་དོ།

ཀརྨ་བདེ་སྐྱིད།
ལས་དྲུང་།

སློབ་དེབ་ཚན་པ།

 

 

དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།
དྲུང་གཞོན།
(སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན།)

དྲུང་ལས།
(བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་པ།)

 

བསྟན་འཛིན་དཔལ།
དྲུང་ལས།
(བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་པ།)

 

པ་སངས་ཚེ་རིང་།
དྲུང་ལས།
(སྤྱི་ཚན་རྩོམ་སྒྲིག་པ།)

བསྟན་འཛིན་ཚེ་འཕེལ།
སྡེ་འགན།
(ཨང་རྩིས་རྩོམ་སྒྲིག་པ།)
 

བསྟན་འཛིན་སྐལ་བཟང་།
རྒན་དྲུང་།
(དྲྭ་རྒྱ་དོ་དམ་པ།)

རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།
སྡེ་འགན།
(རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན།)
ཚེ་རིང་དཔལ་འཛོམས།
སྡེ་འགན།
(བྱིས་སྒྲུང་བོད་སྒྱུར་བ།)
ཆོས་ཉིད་སྒྲོལ་མ།
ལས་དྲུང་།
(ཕ་ཡུལ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།)
 

 

སྡེ་འགན།

Menu