ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ཕིན་ལེནཊ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ངེས་སྟོན་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ཕིན་ལེནཊ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ངེས་སྟོན་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། ༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ཕིན་ལེནཌ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ (Finnish-Tibet Committee) གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཨེར་ཇ་ཝ་རི་སི་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་ཚན་པས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་ཚན་པས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ། ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༣༠ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་ཚན་པའི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་སྐོར་གོ་རྟོགས་དང་། སློབ་ཕྲུག་གི་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞིབ་གནང་ཡོད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིས་སྒྲུང་གསར་པ་བཅུ་འདོན་སྤེལ་གནང་བ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིས་སྒྲུང་གསར་པ་བཅུ་འདོན་སྤེལ་གནང་བ། ༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ལྟར་བོད་སློབ་ཁག་ཏུ་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཕན་པའི་དཔེ་དེབ་མང་དག་ཅིག་པར་སྐྲུན་གྱིས་རིན་མེད་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་མུས་ཡིན་པ་ལྟར། འདི་ལོའི་བྱིས་པའི་སྒྲུང་དེབ་གྲངས་ ༡༠ པར་སྐྲུན་གྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད།

ཟླ་རེའི་གསར་འགྱུར།

གསར་གནས།

ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ཕིན་ལེནཊ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ངེས་སྟོན་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གིས་ཕིན་ལེནཌ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ (Finnish-Tibet Committee) གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཨེར་ཇ་ཝ་རི་སི་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་ཚན་པས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༣༠ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་ཚན་པའི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་སྐོར་གོ་རྟོགས་དང་། སློབ་ཕྲུག་གི་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞིབ་གནང་ཡོད།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིས་སྒྲུང་གསར་པ་བཅུ་འདོན་སྤེལ་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ལྟར་བོད་སློབ་ཁག་ཏུ་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཕན་པའི་དཔེ་དེབ་མང་དག་ཅིག་པར་སྐྲུན་གྱིས་རིན་མེད་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་མུས་ཡིན་པ་ལྟར། འདི་ལོའི་བྱིས་པའི་སྒྲུང་དེབ་གྲངས་ ༡༠ པར་སྐྲུན་གྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ནས་ ༢༢ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་། མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ལྡན་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་སྐོར་སྐྱོད་དུ་ཕེབས་པ།

ཟློས་དགེའི་འོས་སྦྱོང་གི་གསལ་བསྒྲགས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཟླ་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་རིང་ཟློས་དགེའི་འོས་སྦྱོང་ཞིག་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཟློས་དགེའི་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་བློ་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ ༧ དང་བུ་མོ་ ༧ ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ།

||      གསལ་བསྒྲགས།

Menu