འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ།
ཨང་དང་པོ། ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང༌།  གོ་པལ་པུ་བོད་ཁྱིམ། 
ཨང་གཉིས་པ། དབང་རྒྱལ།  སེ་ལ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ། 
ཨང་གསུམ་པ།   ཆོས་དབྱངས་གྲགས་པ།  མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ། 
ཨང་དང་པོ། འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང༌།  སྒང་ཏོག་སམ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭ།
ཨང་གཉིས་པ། འཇམ་དབྱངས་དོན་གྲུབ།  སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།
ཨང་གསུམ་པ། ཚེ་དཔག་སྒྲོལ་དཀར།  གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ།
ཨང་དང་པོ། ཧོར་གཙང་དོན་གྲུབ།  སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།
ཨང་གཉིས་པ། སྐལ་བཟང༌།  མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།
ཨང་གསུམ་པ། བྱམས་པ་དོན་གྲུབ།  སེ་ལ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ།
ཨང་དང་པོ། ཨ་ཡུམ་སྐྱབས།  སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།
ཨང་གཉིས་པ། ནོར་བུ་ཚེ་རིང༌།  སེ་ལ་ཀུའི་བོད་ཁྱིམ།
ཨང་གསུམ་པ། རིག་འཛིན་དབང་རྒྱལ།  རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ། 
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ།
ཨང་དང་པོ། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།  རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ།
ཨང་གཉིས་པ། བྱང་ཆུབ་ཡོན་ཏན།  གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ།
ཨང་གསུམ་པ། ཕུན་ཚོགས་ཆོས་འཕེལ།  མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་པ།
ཨང་དང་པོ། ཀུན་བཟང་ཐོགས་མེད།  གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ།
ཨང་གཉིས་པ། ཤ་བོ་ཐར།  དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ།
ཨང་གསུམ་པ། ཉི་མ་ཁྲོ་རྒྱལ།  རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ། 
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་པ།
ཨང་དང་པོ།  ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།  དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ།
ཨང་གཉིས་པ།  བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།  གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ། 
ཨང་གསུམ་པ། བསྟན་འཛིན་གསལ་སྒྲོན།  མོན་གྷོ་གཏན་སློབ།

མདུན་ཤོག

Menu