མིང་། སློབ་གྲྭ
འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ།
བསྟན་འཛིན་བདེ་གསལ། སེ་ལ་ཀུ་ཡེ་་བོད་ཁྱིམ།
བསྟན་འཛིན་དཔལ་འཛོམས། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ།
བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ།
བདུད་འདུལ་མཚོ། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།
སྐལ་བཟང་ཉི་མ། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།
བསྟན་པ་ཚེ་རིང། ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ།
སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།
ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ།
སངས་རྒྱས་དོནགྲུབ། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ།
ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ།
ཉི་འོད། སེ་ལ་ཀུ་ཡེ་་བོད་ཁྱིམ།
ཀརྨ་དགྲ་འདུལ། རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ།
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ།
ཡི་དམ་བཀྲ་ཤིས། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།
བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།
ཤ་བོ་མཆོད་རྟེན། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་པ།
ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང། སེ་ལ་ཀུ་ཡེ་་བོད་ཁྱིམ།
རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ། བྒེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ།
བློ་བཟང་དགེ་ལེགས། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ།
སྒྲོལ་མ་སྐྱབས། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ།
བྱམས་པ་དོན་གྲུབ། སེ་ལ་ཀུ་ཡེ་་བོད་ཁྱིམ།
ཁོན་ཐར་བཀྲ་ཤིས། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ།

མདུན་ཤོག

Menu