ཟླ་རེའི་གསར་འགྱུར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའི་གྲུབ་འབྲས།

གསར་འཕྲིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་འབྲིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ CBSE ཀྱི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད།
འདི་ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའི་ནང་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༢༩༢ འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡༢༣ ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཡོད་པ་དང་། བསྐྱར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༢༨། ཡིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༤༠ བཅས་བྱུང་འདུག བོད་སློབ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་ ༨༦་༩༢ ཡིན་པ་དང་དེའི་ནང་ནས་བུ་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གྲངས་ ༦༥༧ ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་རྒྱུགས་འཕྲོད་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༥༣༣ བྱུང་ཡོད། བུ་མོ་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་གྲངས་ ༦༣༤ ཡོད་ཁོངས་ནས་རྒྱུགས་འཕྲོད་པའི་སློབ་མ་གྲངས་ ༥༨༧ བྱུང་ཡོད།
འདི་ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༡༧ ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནས་ ༡༠༠ ལེན་མཁན་སློབ་གྲྭ་གསུམ་ཡོད་པ་ནི། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་དང་། སེ་ལ་ཁུ་བོད་ཁྱིམ། སྤོན་ཌ་གཏན་སློབ་བཅས་ཡིན། སྔ་ལོ་ལྟར་འདི་ལོར་ཡང་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་བུ་ལས་བུ་མོས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་བ་བླངས་ཡོད། བུ་མོའི་རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་ནི་ ༩༢་༥༩ ཡིན་པ་དང་བུའི་རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་ནི་ ༨༡་༡༣ ཡིན།
སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁོངས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༥༢ དང་། ཚོང་རིག་གི་སྡེ་ཚན་ཁོངས་ནས་སློབ་མ་གྲངས་ ༢༠། ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་ཁོངས་ནས་སློབ་མ་གྲངས་ ༨༦ གིས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལས་ལྷག་བླངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ལའང་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༩༨ ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལས་ལྷག་བླངས་ཡོད་པ་དང་དེའི་ཁོངས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༦ གིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ བླངས་ཡོད།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་བྱ་དགའ་ལེན་མཁན་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁོངས་ནས་ཨང་དང་པོ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢༌༢། ཨང་གཉིས་པ་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་རིན་ཆེན་སྐྱིད་དང་གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་མཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༠༤། ཨང་གསུམ་པ་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་དབྱངས་སྒྲོན་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༢། བླངས་ཡོད།
ཚོང་རིག་གི་སྡེ་ཚན་ཁོངས་ནས་ཨང་དང་པོ། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༧་༨ དང་། ཨང་གཉིས་པ་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ལྷག་པ་བསོད་ནམས་དང་ཁ་བཤད་དབང་མོས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༢་༠༦། ཨང་གསུམ་པ་མོན་གྷོ་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་ལྡན་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༢ བླངས་ཡོད།
ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁོངས་ནས་ཨང་དང་པོ། ཀ་སྦུག་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་བསམ་གཏན་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠་༠༦། ཨང་གཉིས་པ་སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐྱོང་གིས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠། ཨང་གསུམ་པ་མོན་གྷོ་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཀུན་དགའ་འཆི་མེད་དང་ལྷ་མོ་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་༨༨།༠༨ བླངས་ཡོད།།

སྔོན་མ།
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་རྒྱུས་སྟོན་པའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྒྲིལ།
ཕྱི་མ།
གཏན་ཉིན་སློབ་དགེ་ཚོར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སློབ་སྤེལ་གནང་ཐབས་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ།
Menu