ཟླ་རེའི་གསར་འགྱུར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་གཟེངས་བསྟོད་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ནས་བཟུང་སྒྲིག་ཞུགས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ (Ph.D) སློབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་སུ་རུང་ལ་སྲིད་སྐྱོང་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་དང་ལེགས་སྐྱེས་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ གནང་རྒྱུ་ཡིན་པས། སྙན་འབུལ་ཡོད་རིགས་ནས་དག་མཆན་འཁོད་པའི་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས།

༡༽  དོ་བདག་གི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་ཤོག་དང་པོ་དང་མཐའ་མ་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བཤུས།

༢༽  སྒྲིག་ཞུགས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས།

༣༽  ཉམས་ཞིབ་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ངོ་བཤུས་བཅས།

Sikyong award 2021(pdf)(1)

 

དྭོགས་འདྲི་ཡོད་ཚེ་འབྲེལ་བ་བྱ་ཡུལ།

བསོད་ནམས་བཟང་མོ།         [email protected]

བློ་གྲོས་རབ་གསལ།   [email protected]

སྙན་ཞུ་འབུལ་ཡུལ་ཁ་བྱང་།

Secretary

Department of Education

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong, Dharamsala – 176215

Distt. Kangra, Himachal Pradesh, India

Ph: 01892 – 222572, 222721, 226695

E-mail: [email protected] or [email protected]

www.sherig.org / www.lamton.org                                       Posted: August 10th 2021

སྔོན་མ།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་རྒྱུགས་འཕྲོད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐོན་པ།
ཕྱི་མ།
བྱིས་པའི་ཀློག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་དེབ་ཕྲེང་བཞི་བཅུ་པར་སྐྲུན་ཞུས་ཏེ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་པ།
Menu