ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ། ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ནས་ ༢༢ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་། མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ལྡན་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་སྐོར་སྐྱོད་དུ་ཕེབས་པ། ཟློས་དགེའི་འོས་སྦྱོང་གི་གསལ་བསྒྲགས། ཟློས་དགེའི་འོས་སྦྱོང་གི་གསལ་བསྒྲགས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཟླ་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་རིང་ཟློས་དགེའི་འོས་སྦྱོང་ཞིག་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཟློས་དགེའི་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་བློ་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ ༧ དང་བུ་མོ་ ༧ ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ། ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གི་བྱིས་པའི་ཉིན་མོར་གསུང་འཕྲིན། ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གི་བྱིས་པའི་ཉིན་མོར་གསུང་འཕྲིན། ༄༅། །དེ་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་བྱིས་པའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པ་ལྟར། ངས་ཐོག་མར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་འི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

[spt-posts-ticker]

གསར་འཕྲིན།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ནས་ ༢༢ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་། མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ལྡན་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་སྐོར་སྐྱོད་དུ་ཕེབས་པ།

ཟློས་དགེའི་འོས་སྦྱོང་གི་གསལ་བསྒྲགས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཟླ་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་རིང་ཟློས་དགེའི་འོས་སྦྱོང་ཞིག་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཟློས་དགེའི་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་བློ་ཡོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ ༧ དང་བུ་མོ་ ༧ ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ།

ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་གི་བྱིས་པའི་ཉིན་མོར་གསུང་འཕྲིན།

༄༅། །དེ་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་བྱིས་པའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པ་ལྟར། ངས་ཐོག་མར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་འི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞི་རིམ་བར་མ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་གཏན་འབེབས་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ནས་ ༡༠ བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས༌ཁུངས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་འཚོགས་ཡོད།

དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེ་རྣམས་ལ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དང་ཨལོ་ཀིཊ་ཚོགས་པ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ལྡི་ལི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་སྡོད་ཁང་དུ་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་སྤྱི་དང་དགེ་ཆེ་རྣམས་ལ་ཉིན་གཅིག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཞུས།

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སློབ་གསོའི་གོ་རྟོགས་ལས་རིམ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སློབ་སྤེལ་གྱི་རྒྱུས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་གོ་རྟོགས་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤེལ་གནང་ཡོད།

གཞི་རིམ་འོག་མའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་གཏན་འབེབས་ཚོགས་འདུ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས༌ཁུངས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༡༠  ཚེས་ ༣༠ ནས་ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣  བར་ཉིན་ལྔའི་རིང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་གཞི་རིམ་འོག་མའི་འཛིན་རིམ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ལོའི་ UWC སློབ་ཡོན་དུས་བཀག་ཕར་འགྱང་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། United World College ( UWC ) ཚོགས་པ་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དོན་བཞིན་ ( UWC ) སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དུས་བཀག་གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ལྟར་ཕར་འགྱངས་གནང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

བྱང་ཤར་ཁུལ་དང་ལྷོ་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ཁུལ་གྱི་རྩོམ་རིག་དང་རིག་གཞུང་འདུ་འཛོམས་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་ལམ་སྟོན་འོག་བྱང་ཤར་ཁུལ་དང་ལྷོ་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ནང་ཁུལ་གྱི་རྩོམ་རིག་དང་རིག་གཞུང་འདུ་འཛོམས་དེ་བཞིན་ཁ་སང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སྦེལ་ཀོབ་སཾ་བྷོ་ཊ་ཉིན་སློབ་དང་ཀ་སྦུག་སཾ་བྷོ་ཊ་གཏན་སློབ་ནང་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིས་སྒྲུང་ཁག་ལྔ་དཔར་འགྲེམས་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིས་པ་གསོ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞིའི་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ལོར་བྱིས་སྒྲུང་ཁག་ལྔ་དཔར་སྐྲུན་གྱིས་བུ་གསོ་ཁང་དང་དམའ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཐེངས་འདིར་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་བྱིས་སྒྲུང་དཔེ་དེབ་ཁག་ལྔ་ཡོད་པ་བཅས།

སློབ་དེབ་ཁག

ཤེར་རིག་སློབ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པ།

Menu