Monthly Archives

Gandhen PhoDrang Scholarship Supplementary Announcement 2015

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སློབ་ཡོན་གྲངས་སྤར་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་འཕར་མ། ཉེ་ཆར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་སློབ་ཡོན་གྲངས་༥༠ དང་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་གྲངས་༥ ཡོད་བཞིན་པའི་ཐོག་སླར་ཡང་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་གྲངས་༥༠ སྤར་ཆ་གནང་རྒྱུ།

Download (PDF, 44KB)

Previous
SPSP Announcement 2015
Next
London Metropolitan University Scholarship 2015
Menu