Education Department Holds Virtual Training on Inclusive Education Awareness for Tibetan Teachers Education Department Holds Virtual Training on Inclusive Education Awareness for Tibetan Teachers Dharamshala: Keeping in view the policy of the Indian government and the Basic Education Policy... Sikyong Holds Special Meeting of Heads of Various Tibetan School Systems Sikyong Holds Special Meeting of Heads of Various Tibetan School Systems Dharamshala: Sikyong Penpa Tsering held a special meeting of the heads of the various Tibetan... 4th CTA Level Science, Mathematics and Environment Exhibition-2021 4th CTA Level Science, Mathematics and Environment Exhibition-2021 The Department of Education, CTA organized 4th CTA Level Science, Mathematics and Environment Exhibition-2021 for children virtually....

Monthly Archives

NEWS

DOE-Scholarship-2015

༈ ཤེས་རིག་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་དང་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིོ་སློབ་ཡོན་འདི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་མིན་པར་རོགས་སྐྱོར་ཚུལ་དུ་སྦྱར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་། དེ་དོན་སློབ་ཕྲུག་སྙན་འབུལ་བ་ཡོངས་ནས་དགོངས་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་ནང་མི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབས་འགྲིག་ངེས་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་སློབ་ཡོན་ཞུ་མ་དགོས་པ་གཙོ་དོན་གནང་ཐབས་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། [iframe src=”http://sherig.org/doe-scholarship-2015/”]

Mobile Science Exhibition 2014 Video

[wpvp_embed type=youtube video_code=hXRtSzgq93c width=560 height=315] Watch full length: 1) Mobile Science Exhibition 2014 Part-I 2) Mobile Science Exhibition 2014 Part-II…
Menu